Ç&İSG Yönetim Sistemi Politikamız

1. Çevre & İSG ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmek,

2. Risklerimizi tespit ederek, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

3. Atıklarımızın tekrar kullanımı sağlamak,

4. Çevre & İSG konularındaki faaliyetlerimizden etkilenen çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek ve sistemimizin gözden geçirilmesini sağlayarak, sürekli iyileştirmek,

5. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

6. Çevre&İSG ile ilgili faaliyetlere katılmayı ve katılımı teşvik etmek.