ENERJETİK MALZEME SİSTEMLERİ

Mühimmat Teknolojileri

Enerjetik malzemelerin askeri mühimmatlarda kullanımı ve savunma sanayindeki stratejik önemi çerçevesinde; Akana Mühendislik, 2000’li yıllardan itibaren bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştırEnerjetik malzeme sistemleri üzerine ar-ge, tasarım ve ekipman/makine üretimleriyle başlayan süreç, zamanla gelişmiş ve tanımlanan ihtiyaç doğrultusunda üretim süreç tayini, buna bağlı üretim hattı tasarımı ve gerekli olan makinelerin tasarım, üretim ve kurulumunu içeren, baştan sona anahtar teslim projeler odaklı bir iş modeli öne çıkmıştır. 

Bugün geldiğimiz noktada; enerjetik malzemeler üzerine tecrübeli tasarım, üretim, kalite, test ve entegre lojistik destek ekipleri ile enerjetik malzemelerle ilgili artan tecrübe ve kabiliyetler neticesinde faaliyet alanı da genişlemiş ve çeşitlenmiştir. 

Hâlihazırda Akana Mühendislik tarafından enerjetik malzeme sistemleri alanında ürün ve hizmet sağlanan çeşitli faaliyet alanları ve uygulamalar bulunmaktadır:

 

Astar Sistemleri

 

Mühimmat üretim süreçlerindeki kovan dolumu öncesi ve benzeri durumlarda; temas yüzeyleri, temas edecek enerjetik malzemeyi de göz önünde bulunduracak şekilde kaplanmaktadır. 

 

 

 • Astarlama makineleri tasarım ve üretimi 
 • Mühimmat dolumu öncesi yüzey hazırlığı 
 • Farklı boyutlarda mühimmatlara uygun tasarımlar 
 • Kullanım alanları; roket motorları, uçak ve genel maksat mühimmatları 

Hammadde Hazırlama 

 

Enerjetiik malzemelerin karıştırma, dolum ve kullanım öncesinde doğru şartlarda ve konsantrasyonda hazırlanması gerekmektedir. 

 • Polimer hazırlama
 • Hammadde besleme
 • Öğütücüler

 

Üretim Sistemleri 

 

Enerjetik malzemelerin ve kullanıma hazır mühimmatların üretiminde karıştırma ve doldurma oldukça önemli yöntemlerdir. 

 

 • Hazır ürünlerde kapasite aralığı: 0,5 – 2000 litre
 • Özelleşmiş kapasitede tasarım ve üretim
 • Özgün bıçak & mekanizma tasarımları
Hazır Ürünlerimiz:

 

1 Pint Mikser

1 Galon Mikser

5 Galon Mikser

30 Galon Mikser

150 Galon Mikser

500 Galon Mikser

Dolum Sistemleri

 

 • Sabit platform istasyonları
 • Hareketli platform (mekanize lift) istasyonları
 • Dolum hazneleri

Test & Değerlendirme Sistemleri

 

Enerjetik malzemelerin ve mühimmatların performans değerlendirmeleri mekanik ve kimya başta olmak üzere birçok farklı açıdan gerçekleştirilmektedir. 

 • Yanma hızı ölçüm cihazı
 • Hammadde hazırlama, üretim veya imha sürecine eşlenik doğrulama

İmha (Demilitarizasyon) Sistemleri

 

Mühimmatların ömür süreleri ve ömür sonunda imha yöntem ve kriterleri önemli farklılıklar göstermekle beraber, yapılacak işlemlerin riskleri ve güvenlik hassasiyet gereksinimleri çoğu zaman benzerdir.

 • Söküm ekipmanları tasarım ve üretimi
 • Proses ve tesis projelendirme mühendisliği
 • Roket, füze ve diğer klasik mühimmatlara uygun tasarım ve uygulama tecrübesi
 • Termal imha ekipmanları; Statik ve döner fırınlar
 • Termal imha sonrası gaz arıtma sistemleri

Diğer Enerjetik Malzeme Uygulamaları ve Özel Talepler

 

 • Enerjetik malzemelerin ve mühimmatların üretimleri, satışları ve kullanımları, stratejik bir konu olup ülkemizde de Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayii kamu otoriteleri tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.
 • Akana Mühendislik, kendisine bu alanda verilen her görevi elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışmakta ve ileride ortaya çıkacak muhtemel ihtiyaçlara göre kendini geliştirerek hazırlanmaktadır.
 • Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hakkında sorularınız veya enerjetik malzemelerle ilgili proje, ürün veya hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Soru ve taleplerinizi iletirken konunun teknik detaylarının yanı sıra bağlı olduğu proje, sistem ve/veya kurum bilgisini de paylaşmanızı rica ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

S.S.S.

Enerjetik (veya enerjik) malzemeler, moleküler yapılarında depolanan kimyasal enerjiyi serbest bırakabilen bir malzeme sınıfıdır. 

Enerjetik malzemeler; patlayıcılar (explosives), yakıtlar (propellants) ve pirolantlardan (pyrolants) oluşur. 

Yakıt ve patlayıcılara benzer şekilde, pirolantlar da oksitleyici ve yakıt bileşenlerinden oluşan enerjetik malzemelerdir. Pirolantlar, yandıklarında yüksek sıcaklıkta yoğunlaşmış ve/veya gazlı ürünler oluşturmak için reaksiyona girerler. Yakıtlar, alev alma fenomeni yoluyla itici kuvvetler üretmek için roketler ve silahlar için kullanılırken patlayıcılar da patlama fenomeni yoluyla yıkıcı kuvvetler üretmek için savaş başlıkları, bombalar ve mayınlar için kullanılır. Pirolantlar ise, kanallı roketler, gaz hibrit roketler ve ateşleyiciler ve işaret fişekleri gibi piroteknik (patlayıcı yaratma tekniği) sistemler için kullanılır.  

ATEX, Fransızca ATmosphéres EXplosives kelimelerinin kısaltması olup; patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlar ile bu ortamlarda kullanılacak ekipmanların asgari güvenlik gereksinimlerini belirleyen AB direktiflerinden oluşmaktadır. Akana Mühendislik tarafından geliştirilen mühimmat karıştırıcılar ve bowl lift sistemleri, ATEX 2014/34/AB Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik kapsamında sertifikalanmakta ve güvence altına alınmaktadır. 

Isı, şok veya elektrik akımı gibi harici uyarılar üzerine bu malzemeler kısa sürede enerji yayarlar 

 • Enerjik malzemeler çok sayıda askeri ve endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Patlayıcı, yakıt ve pirolantların dayandıkları temel fenomenler ve sıklıkla yer buldukları uygulamalar birbirlerine göre farklılıklar göstermektedir. 

 

Enerjetik Malzeme  Fenomen  Uygulama 
Yakıt   Alev alma (Deflagration)  Roketler, silahlar, havai fişekler (Rocketsgunsfireworks) 
Patlayıcı  Tahrip Etme (Detonation)  Savaş başlıkları, bombalar, mayınlar, patlatma (Warheadsbombsminesblasting) 
Pirolant  Alev alma (Deflagration)  Gaz jeneratörleri, ateşleyiciler, havai fişekler, fişekler, emniyet tapası (Gas generatorsignitersfireworkssquibssafety fuses) 
Tahrip Etme (Detonation)  Patlatıcılar, primerler, başlatıcılar, infilak tapaları (Detonatorsprimersinitiatorsdetonating fuses)