Akana Mühendislik, 1990 yılında tamamen özel ve yerli sermayeyle Ankara’da kurulmuş bir mühendislik firmasıdır ve bugün de yoluna aynı şekilde devam etmektedir.

İlk yıllarında yoğun olarak beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine mühendislik ve tasarım hizmeti vermiş, zamanla mühendislik ekibinin yanı sıra üretim kabiliyetleri ve yatırımı da oldukça büyümüş ve bugün geldiğimiz noktada çoğunlukla savunma sanayiine tasarım, üretim, montaj, test, devreye alma ve entegre lojistik destek gibi bütüncül bir çözüm paketi sunarak sistem ve alt sistem tedarikçisi haline gelmiştir.

2020 yılı itibariyle; Akana Mühendislik faaliyetlerine Başkent OSB içerisinde yer alan ar-ge merkezi, montaj holü, özel montaj ve test sahası, imalat fabrikası ve yönetim ofisleri olmak üzere toplam yirmi bin metrekareyi aşan bir alana yayılmış tesislerinde devam etmektedir.

Küçük bir mühendislik ekibiyle doğan Akana Mühendislik ekibi, bugün yaklaşık yarı yarıya beyaz ve mavi yakalı çalışanlardan oluşan ve yüz kişiyi aşan büyük bir aile haline gelmiştir.

Yıllar içinde, birçok projeyi başarıyla tamamlarken bir yandan yerli ve yabancı kurum ve şirketlerden alt yüklenicilik, stratejik ortaklık ve kalite yönetim sistemi onayları alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana sistem tedarikçisi firmaların alt yüklenicisi olmakla beraber NATO bünyesinde çeşitli ülkelerin silahlı kuvvetlerine ve savunma sanayi şirketlerine de alt sistem tedarik edilmeye başlanmıştır.

Akana Mühendislik için ar-ge faaliyetleri her zaman önemli bir yer tutmuş, ülkemizde ilgili mevzuatlardaki gelişmeleri takiben; teknokent ofisleri açılmış, TÜBİTAK, KOSGEB ve benzeri ar-ge teşviklerinden faydalanılmış ve nihai olarak firmamız bünyesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ar-ge merkezi kurulmuştur.

Akana Mühendislik için ilk gün olduğu gibi bugün de öncelik iyi mühendislik yapmaktır! Misyonumuzu; mühendislikle ortaya çıkan teknolojik çözümler ve ürünler oluştururken gelecek vizyonumuz ise savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde milli ve stratejik sürdürülebilir çözüm ortaklıkları ile uluslararası markalaşmaya odaklıdır.

1990’dan beri…

Misyon

Müşteri ihtiyaçlarını zamanında, en yüksek kalite ve verimde karşılayacak ar-ge çalışmaları yapmak, özgün mühendislik çözümleri üretmek ve ileri teknolojiler geliştirmek,

 

Uluslararası standartlara ve teknolojik gelişmelere uyumlu mühendislik çözümlerini uygulamaya geçirmek

 

Teknolojiyi ürüne dönüştürerek alanında marka yaratabilecek seviyede uzmanlaşmaktır.

Köksal ÖZDEMİR
Değerli çalışma arkadaşlarım, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz,
1990 yılında ‘iyi mühendislik’ yapmak, yaşadığımız ülkeye, dünyaya ve doğaya katma değer sağlamak amacıyla küçük bir ekiple beraber Akana Mühendislik’i kurmuştuk. Otuzuncu senemizi aştığımız bu dönemde, en büyük mutluluğum, Akana’nın yıllar boyunca birçok kişiye iş imkânı sağlamış, öğrenme ve iş birliği fırsatları yaratmış ve hayatlarına dokunabilmiş olmasıdır.
Zaman içinde hepimiz gibi Akana da hem büyüdü hem gelişti. Bugün geldiğimiz noktada; firmamızın, ülkemizin ve dünyanın yaşadığı gelişmelerin ve faaliyetlerimizin büyük çoğunluğunun yöneldiği savunma sanayiinin stratejik öneminin bilincinde olarak bugünümüzü ve gelecek vizyonumuzu şekillendirmeye devam ediyoruz.
Birkaç kişiyle başlayan bu hikâyenin uzun yıllar büyüyerek sürmesi dileğiyle…

Köksal ÖZDEMİR

Kurucu

Vizyon

 

Milli savunma, havacılık ve uzay sanayii için sürdürülebilir
stratejik çözüm ortağı olmak

 

Rekabetçi ve güvenilir milli alt sistem tasarımcısı ve tedarikçisi olmak

 

Uzmanlık alanlarında uluslararası markalar yaratmaktır.

YÖNETİCİLERİMİZ

Sosyal Medya
Köksal Özdemir
Köksal Özdemir
Kurucu & Mühendislik Müdürü

LinkedIn
Hayrettin Türk
Hayrettin Türk
Genel Müdür

LinkedIn
Teoman Güngör
Teoman Güngör
Genel Müdür Yardımcısı İş Geliştirme ve Programlar

LinkedIn