Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

Akana Mühendislik’te kalite yönetimi; 

 • Bağlı olduğu standartların gerekliliklerini yerine getirir 
  • AS 9100:2018 
  • ISO 9001:2015 
  • ISO 45001:2018 
  • ISO 14001:2015 
 • Ürün yaşam döngüsü boyunca devam eder, 
 • İlgili tarafların beklentilerine göre sürekli iyileştirme prensibine bağlıdır, 
  • Müşteri ve proje gereksinimleri 
  • Alt yüklenici talepleri 
  • Çalışan memnuniyeti, İSG ve Çevre
  • Mevzuatlara uygunluk 
  • Doğal sürdürülebilirlik 

Akana’da mühendislik ve tasarım faaliyetleri, en önemli ve merkezi iş adımlarını teşkil etmekte olup, şirketimizin katma değer yaratma mekanizmasının da temelinde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak; tasarımda kaliteden ödün verilmeyecek şekilde yapılanılmış ve sürekli iyileştirme prosesleri tanımlanmıştır.

Akana Mühendislik’te tasarım kalite faaliyetlerimiz, AS9100:2018 standardına uyumlu halde, tasarım girdilerinden tasarım çıktılarına kadar giden süreçte tüm aşamaları oluşturarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri çalışmalarını oluşturmaktadır. Tasarım girdileri olarak müşteri ihtiyaçları, beklentileri, proje/ürün teknik isterleri veya şartnamesinin detaylı analizi sonucunda tasarım tanımı yapılarak başlanan bu süreçte, tasarım doğrulama ve uygulamanın son aşamasına kadar tanımlı süreçler ve dokümantasyon takip edilmektedir.

Üretimde kalite faaliyetlerimiz, birbirini tamamlayan ve sıfır hata prensibi ile tüm üretim sürecini kapsayan üç aşamadan oluşmaktadır:

 • Giriş Kalite Kontrol
 • Proses Kalite Kontrol
 • Son Kalite Kontrol

Üretimde kaliteyi etkin ve sürekli kılmak adına en önemli kaynaklarımızın başında sürekli kendini geliştiren ve büyüyen kalite ekibimiz yer almaktadır. Kalite kontrol laboratuvarımızda yer alan başlıca ölçüm ekipmanlarımız ise şunlardır:

 • CNC CMM
 • Kollu CMM
 • Spektrometre
 • Profil Projeksiyon Cihazı
 • Hassas Delik Ölçme Sistemi
 • Sertlik Ölçme Ekipmanları
 • Yükseklik Ölçme Ekipmanı

Akana Mühendislik olarak çevremizdeki ekosistemi oluşturan en önemli unsurlardan birinin tedarikçilerimiz olduğu inancıyla ve ‘tedarikçiyle iş birliği’ prensibiyle tedarik sistemimizi yönetiriz.
Özellikle savunma sanayiindeki ana firmaların onaylı tedarikçi listeleri dikkate alınmakla beraber, kendi bünyemizde de tedarikçi yönetimi yürüterek tedarik zincirinde çeşitlendirme ve süreklilik hedeflenmektedir. Tedarik yönetimimizin etkinliğini de gösteren temel amaçlarımız şunlardır:

 • Ürünlerin üretim, montaj, test ve devreye alma süreçlerinin zamanında gerçekleştirilmesi
 • Proje takvimlerinde tedarik riski etkisinin asgariye indirilmesi
 • Maliyet etkin çözümler sunulması
 • Satış sonrası ve ELD kapsamında doğru zamanda ve doğru yerde hizmet verilmesi

Akana Mühendislik’te konfigürasyon yönetimi;

 • MIL-STD-973 standardına göre oluşturduğumuz süreçler üzerinden yürür,
 • Ürün yaşam döngüsü boyunca devam eder,
 • Çeşitli aşamalar halinde uygulanır:
  • Konfigürasyon tanımlama
  • Konfigürasyon kontrolü
  • Konfigürasyon durum değerlendirmesi ve denetimi
   • Fonksiyonel konfigürasyon denetimi (FCA)
   • Fiziksel konfigürasyon denetimi (PCA)

Sertifikalar

ISO 14001:2015

 

 

 

Tesis Güvenlik Belgesi (NAMSA)

 

 

 

ISO 45001:2008

 

 

 

Üretim İzin Belgesi (MSB)

 

 

 

Özel Amaçlı Makine Üretim Onay Belgesi

 

Tesis Güvenlik Belgesi (MSB)

 

Onaylar

FNSS Onaylı Alt Yüklenici Sertifikası

ASELSAN Onaylı Tasarım Alt Yüklenicisi

ASELSAN Onaylı Alt Yüklenici Sertifikası

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü

TAI Gümüş Alt Yüklenici Sertifikası

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Onaylı Tedarikçisi

Tescil Belgeleri

Tasarım Tescil Belgesi

Tasarım Tescil Belgesi

Faydalı Model Belgesi

Tasarım Tescil Belgesi

Tasarım Tescil Belgesi

Faydalı Model Belgesi

Faydalı Model Belgesi

Marka Tescil Belgesi