Etik Kurallarımız ve İlkelerimiz

Haziran 9, 2020 Posted by: Category: Duyuru No comments

Şirketimizin kurucusu Köksal Özdemir’den Akana çalışanlarına mektup;

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

İşleyişimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz/alt yüklenicilerimiz ve yasal düzenleyici kuruluşlarımız ile olan iletişimimizde temel alınacak Etik Kurallarımız ve İlkelerimiz hazırlanmış olup, sizlere yol göstermesi amacıyla yayına alınmıştır. Etik Kurallarımız ve İlkelerimizin amacı;  yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken kuralları tanımlamaktır. Bu kuralları özenli bir şekilde temsil edeceğimize ve süreçlerimizi doğru bir şekilde idame ettireceğimize, güven esaslı müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendireceğimize inancım sonsuzdur. Akana Ailesi olarak, şimdiden göstereceğiniz özene teşekkür ederim.

Sevgi ve saygı ile,

Köksal ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı

Etik Kuralarımız ve İlkelerimiz:

Davranış Kuralları:

Her Akana Mühendislik çalışanı;

 • Dürüst, iş ahlakına sahip ve güvenilirdir. Tüm çalışma arkadaşlarına, müşterilerine ve sahip olduğu görevlere sahip çıkar.
 • Saygılı, hoş görülü ve alçak gönüllüdür. Her davranışı ile içten ve naziktir.
 • İlgili müşterileri ve çalışma arkadaşları ile açık ve adil ilişki yürütür ve onlarla güvene dayalı ilişki sağlar.
 • Kendini ve yaptığı işte gelişime açıktır ve yapılan işin daha iyi seviyeye getirilmesi adına yapılan eleştiriye/iyileştirmeye her zaman açıktır.
 • Akana’ nın kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi:

 • Akana Mühendislik çalışanları şirketinin kendisine vermiş olduğu görevleri hiçbir şekilde kişisel çıkarlarını gözetmeksizin özveri ile yerine getirir. Bu görevlerini yerine getirirken kendisine tahsis edilmiş olan şirket aracı, bilgisayar, ölçme ve el aletleri, ofis eşyaları ve benzeri ekipmanları şahsi ihtiyaçları için kullanmaz ve onları azami dikkat ile kullanarak zarar veya ziyan gelmemesine dikkat eder.
 • Akana Mühendislik çalışanı, şirketinin kendisine vermiş olduğu hedeflere zamanında ve beklenen kaliteyle ulaşılabilmesi için görevlerini yerine getirirken kişisel çıkarlarını hiçbir zaman şirket çıkarlarının önüne geçirmeden, birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları ile arasında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesine ve ahenkli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.
 • Akana Mühendislik çalışanı, şirket varlıklarını özel ihtiyaçları için izin almadan kullanmaz.
 • Akana Mühendislik çalışanlarının; Akana Mühendislik’ in anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde Akana Mühendislik’ in olası avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapması, buna neden olacak faaliyetlere girmesi veya finansal işlemler yürütmesi kabul edilemez.

İş Yaşamı:

 • Akana Mühendislik çalışanları üst seviyede sorumluluk alır ve yaptıkları işlerde örnek davranış sergiler. Akılcı, verimli, katkıcı bir şekilde yaptıkları işe katkı sağlar.
 • Üst yönetim ve yöneticiler, ekip çalışanlarını şirket yapısını oluşturan politikaları, uygulamaları, prosedürleri hakkında bilgilendirir, davranışlarıyla örnek olur, iş yaşamında her zaman onları destekler.
 • Akana Mühendislik ekip çalışanları, yıldız olma arzusunu bir kenara bırakarak güven duygusu ile toplam başarıdan kendilerine bir pay çıkarır ve takım arkadaşlarının bilgi ve becerisinin arıtılması ile ilgili elinden gelen desteği sağlar. Böylece takım ruhu güçlenir ve yapılan işin her zaman daha iyi olmasını hedefler.
 • Akana Mühendislik’ te ekip çalışması, şirket kültürünün benimsenmesi ve yayılması için çok önemli olup, bu bilinci oluşturmak tüm yöneticilere düşen çok önemli ve kritik bir görevdir.
 • Akana Mühendislik çalışanı, Akana sisteminin el kitabı, prosedür, talimat ve diğer şirket değerlerini ve gerekliliklerini benimser, uygular ve sürekli geliştirir.
 • Akana Mühendislik çalışanı şirket kaynaklarını( şirket arabası, zimmetli olan ölçüm test ekipmanları, ofis malzemeleri ve benzeri) verimli kullanır, korur, geliştirir. Gerçekleştirilen projeler sonunda elde edilecek sistem/sistemlerin, ülke çıkarlarına hizmet etmesini hedefler.
 • Akana Mühendislik te şirket içi eşitlik kritik bir ilkedir. Akana Mühendislik çalışanları, şirket içi eşitliğin sağlanması, ayrımcılık yapılmaması, her daim adil davranılması, güven ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ne katkı sağlar.
 • Akana Mühendislik çalışanı, bir çalışan tarafından çalışana yapılan psikolojik baskıyı/ usandırıcı durumları görmezden gelmez, bunları yapanları koruyucu, teşvik edici, kolaylaştırıcı eylem ve uygulamalarda bulunmaz, psikolojik tacizin oluşmasını önleyici tedbirler alır. Yöneticisine veya üst yönetime durumu aktarır.
 • Akana Mühendislik, işe alma ve çalışma süreçlerinde; ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüde ayrım gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlar.
 • Akana Mühendislik çalışanlarının bu ilkeyi ihlal eden nitelikteki davranış ve eylemlerine tolerans gösterilmez, diğer bir çalışanı veya üçüncü kişiyi bu konularda taciz eden çalışanlar disiplin kapsamında işlem görür.

Gizlilik:

 • Akana Mühendislik çalışanı, görevi gereği öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korur. Bu bilgileri kendisi veya başkalarının kişisel kazançları için kullanmaz.
 • Ücret bilgisi kişiye ait özel bir bilgidir. Çalışanın kendi ücret bilgisini diğer çalışanlarla paylaşması, diğer çalışanların ücret bilgilerini öğrenmeye çalışması veya ücretlerin gizliliği prensibine karşı herhangi bir eylemde bulunması uygun görülmez. Böyle bir davranış ile karşılaşıldığı zaman disiplin kurallarına göre işlem yapılır.
 • Şirket gizli bilgileri şirket içinde ve dışındaki umumi yerlerde konuşulmaz.
 • Akana Mühendislik çalışanı şirket bilgilerini, dokümanlarını ve kayıtlarını Akana Mühendislik sınırları dışında özel ihtiyaçlar için kullanmaz.
 • Çalışanlar önceki işverenlerine ait kamuya mal olmamış gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri Akana Mühendislik’ e ya da diğer çalışanlara açık etmez ve diğer çalışanlardan önceki işverenlerine ait bu türdeki bilgi ve belgeleri ifşa etmesini talep etmez.

Çevreye Duyarlılık:

 • Akana Mühendislik çevreye duyarlıdır, bugünü ve geleceği korur. Uygulanabilir yasal ve mevzuatlara uyar, bu bilinci yaygınlaştırır.
 • Akana Mühendislik çevre dostu sistemler ürünler geliştirilmesi için çalışır. Doğal kaynakları korur. İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatlarına uygun olarak çalışır.

Kurumsal ve Kişisel Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak:

 • Akana Mühendislik insan zihninin yarattığı ürünler (patent, tasarım gibi) üzerindeki kurumsal fikri mülkiyet haklarını gözetir ve korumaya alır.

Sosyal Medya Kullanımı:

 • Akana Mühendislik çalışanı, sosyal Medya üzerinden ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüdeki kişi veya gruba rahatsız edici şekilde yaklaşan, taciz eden, ayrımcılık yapan, karalayan, küçük düşüren, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlamaz. Böyle bir eylemde bulunan çalışana disiplin kuralları uygulanır.
 • Akana Mühendislik çalışanı, işi gereği sahip olduğu bilgileri veya kurum içi süreçler hakkında bilgiyi AKANA harici bir ortamda paylaşmaz.
Etiketler: